Serra


Serra 

T
M

Violo

Variants trobades en el nom del músic:
Cap variant trobadaAPUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
  

F

 

Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna dada sobre el  “currículum musical” de Rosa Serra Ridameya, per incloure en aquesta informació, pot adreçar-se a: info@arxmusical-massague.cat