1

Vallribera i Moliné, Pere

Sallent de Llobregat, 1903
Barcelona, 1990

Pianista