Valls i Galán, Francesc

Barcelona, 1665
Barcelona, 1747

Mestre de capella i compositor.