1

Valls i Gorina, Manuel

Badalona, 1920
Barcelona, 9 de setembre del 1984

Musicòleg i compositor.