Ventura i Tort, Jaume

L´Hospitalet de Llobregat, 1912
L´Hospitalet de Llobregat, 1985

Compositor