Zzzz

A

B
C

D

 

APUNTS BIOGRÀFICS
  • És autor de goigs, tant pel que fa a la música com a la lletra.
BIOGRAFIES BREUS

Varis autors.  Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Autor de l’article: Roviró i Alemany, Ignasi
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 52-53
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret. Barcelona, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: novembre del 2017