Alavedra i Comas, Montserrat

Alavedra i Comas, Montserrat

Terrassa, 6 d’abril del 1946
Barcelona, 4 d’abril del 1991

Soprano

 

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Aviñoa, Xosé
Autor de l’article: Radigales, Jaume
Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg. 28-29
Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Pi de la Serra i Joly, Paulina
L’Ambient cultural a Terrassa 1877-1977 . Pàg.266 -267
Caixa d’Estalvis de Terrassa. Terrassa, desembre del 1978

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: novembre del 2017