Alier i Aixalà, Roger

Alier i Aixalà, Roger

 Los Teques, Veneçuela, 28 de juliol del 1941

Musicòleg i historiador.

BIOFRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg. 35
Varis autors.
Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: Xosé  Aviñoa
Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

APUNTS BIOGRÂFICS

Historia de la música española. Siglo XVIII. Vol. IV, pàg. 370, 372, 373, 470
Antonio Martin Moreno
Alianza Música – Madrid, 1993
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF