Alsina, Pere

Alsina, Pere

Cardona
Badalona. s.XVI

Músic

BIOGRAFIES BREUS

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 63
Varis autors. Coordinador general: Josep M. Totosaus i Martorell
Autor de l’article: Ernest Zaragoza i Pascual
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret – Barcelona, 1998
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril 2022

image_pdfDescarregar PDF