Anglès i Herrero, Rafael

Anglès i Herrero, Rafael

Ràfels, 1730
València, 1816

Organista, catedràdic de cant pla i compositor

 

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors
Autor de l’Article: Moret i Coso, Hèctor
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I. Pàg.83
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret – Barcelona, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Martin Moreno, Antonio 
Historia de la música española. Siglo XVIII. Vol. IV,  Pag. 173, 175-176  
Alianza Música – Madrid, 1993
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: febrer del 2021 


image_pdfDescarregar PDF