Antayo, Concepció


s.XIX

Pianista.

APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE CONCEPCIÓ ANTAYO
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “pianista A. , establecida en Barcelona en 1861”
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 16
Madrid, 1881

_______________________________________________________________________________________

Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna o algunes dades del “currículum musical” de Concepció Antayo, per poder-les incloure, si escau, en aquesta fitxa, pot adreçar-se a:

info@arxmusical-massague.cat
_______________________________________________________________________________________