Aran, Pilar

Aran, Pilar

?, ?
?. ?

Cantatriu

APUNTS BIOGRÀFICS

«doña Pilar: cantante aficionada que vivia en Barcelona en 1861.»

Saldoni, Baltasar»
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, Pàg. 18

Madrid, 1881
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: juliol del 2021

image_pdfDescarregar PDF