Aran, Pilar


s. XIX

Cantatriu.APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE PILAR ARAN
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

“cantante aficionada que vivia en Barcelona en 1861.”
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 18
Madrid, 1881

__________________________________________________________________________

Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna o algunes dades del
“currículum musical” de Pilar Aran, per poder-les incloure, si escau, en aquesta fitxa,
pot adreçar-se a:
info@arxmusical-massague.cat.
__________________________________________________________________________