Artigas, Ricard

 Artigas, Ricard

Barcelona, 3 de desembre del 1890
Argentina, 1940

Professor de música, director coral i compositor

APUNTS BIOGRÀFICS

«Músico y profesor cata­lán n. en Barcelona el 3 de diciembre de 1890. Discípulo de los Profesores Pedro Serra y Modesto Serra en el Conservatorio de su ciudad natal. Actualmente desempeña el cargo de director de la sucursal del Conservatorio de Música y De­clamación Fontova, de Buenos Aires. Además es  fundador y ex-director del Orfeó del Casal Ca­talà de Tucumán.»

Varis autors. Direcció tècnica: Pahisa, Jaume i Lozano, Clemente
Diccionario de la Música Ilustrado. Tomo I, Pág. 66
Central Catalana de Publicaciones. Barcelona, abans del 1936

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

  • La Gran Enciclopèdia Catalana ens dona noves dades:
    Fundador del conservatori de Salta. Autor de sardanes i d’una Marxa a 6 x 8 , amb text de Ventura Gassol, dedicada a Francesc Macià i al seu secretari  Ventura i Gassol amb motiu de la visita que ambdós feren a l’Argentina al voltant del 1928.

Última actualització: agost del 2011

image_pdfDescarregar PDF