Baixet, Sebastià


Bellpuig
La Seu d´Urgell ? s.XIX

Organista.Eclesiàstic

APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE SEBASTIÀ BAIXET
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “organista de la catedral de La Seo de Urgel en 1826, habiéndolo sido ántes de Solsona.
Natural de Bellpuig, Cataluña; en 1867 continuaba en la Seo de Urgel.
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 25
Madrid, 1881

 

image_pdfDescarregar PDF