Baixet, Sebastià


Bellpuig
La Seu d´Urgell ? s.XIX

Organista.EclesiàsticAPUNTS BIOGRÀFICS SOBRE SEBASTIÀ BAIXET
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

“organista de la catedral de La Seo de Urgel en 1826, habiéndolo sido ántes de Solsona.
Natural de Bellpuig, Cataluña; en 1867 continuaba en la Seo de Urgel.
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 25
Madrid, 1881