Ballaró i Solina, Francesc

s. XIX

Organista Eclesiàstic

APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE FRANCESC BALLARÓ i SOLINA
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “organista y maestro (de capella) de la parroquia de Cardona en 1860″.
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 26
Madrid, 1881

image_pdfDescarregar PDF