Benet, Pau

S. XIXFagotista.
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE PAU BENET
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

“en Diciembre de 1860 estaba de primer fagot en el teatro de Santa Cruz de Barcelona”.
     
Saldoni, Baltasar

Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàgs. 32-33
Madrid, 1881