Bernat i Colomina, Josep Maria

Barcelona, 12 d’abril del 1925
Barcelona, 26 de maig de 1992

Director de cobla i compositor

BIOGRAFIES I ESTUDIS SOBRE JOSEP MARIA BERNAT I COLOMINA

Puerto i Parramón, Jordi
Retalls d’una vida: Josep M.Bernat i Colomina
Grup Informadors Sardanistes de Catalunya
Besalú, 2001

image_pdfDescarregar PDF