Blancafort i Rosselló, Manuel

La Garriga, 1897
Barcelona, 8 de gener del 1987Compositor.BIOGRAFIES BREUS

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 37-40 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
       Conté llista d’obres
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu