Bofill i Leví, Anna

Barcelona, 15 d’abril del 1944
Compositora.
Arquitecte.BIOGRAFIES BREUS

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 41-43
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
       Conté llista d’obres
         Conté llista d’altres treballs i publicacions
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu