Borgueres, Joan

s. XVI-XVII
Mestre de capella i compositor. 

APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
JOAN BORGUERES
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

“maestro de capilla de la parroquial iglesia de Santa Maria del Mar de Barcelona, desde el 30 de Julio de 1612 hasta el 7 de Abril de 1616.” 
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 41
Madrid, 1881