Bosch, Lluís


s. XVIII
Professor de música.
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
LLUÍS BOSCH
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “distinguido profesor de música, que vivia en Barcelona en Mayo de 1793”
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 41
Madrid, 1881