Brambilla, Elvira


s. XIXCantatriu
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
ELVIRA BRAMBILLA 
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “natural de Barcelona; cantante en los principales teatros de Europa, desde 1850 al 1860”
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 42
Madrid, 1881