Brncic Isaza, Gabriel

Santiago de Xile, 1942



Compositor i pedagog musical.



BIOGRAFIES BREUS

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 55-60
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
     Conté llista d’obres
       Conté discografia
       Conté llista de treballs d’investigació
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu