Brotons i Soler, Salvador

Barcelons, 1959Flautista, director d’orquestra i compositor.BIOGRAFIES BREUS

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 61-63 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
       Conté llista d’obres
– Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu