Brusi, Tomàs


s.XIXMestre de capellaAPUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
TOMÀS BRUSI
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “maestro de capilla de la parroquial iglesia de San Pedro de Ripoll, Cataluña, en Mayo de 1862”.


Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 45-46
Madrid, 1881