Camps, Josep


s.XIXMúsic i director d’orquestra.APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
JOSEP CAMPS
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “director de orquesta en Villafranca del Panadés, Cataluña, en 1863.”


Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 51
Madrid, 1881