Candell, Joan


s.XIX
MúsicAPUNTS BIOGRÀFICS

– 
“director en 1863 de los coros i orquesta del Círculo de amigos de la instrucción, en Llagostera, Cataluña.”


Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 51
Madrid, 1881
– Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu

 ________________________________________________________________________________________


Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna o algunes dades del “currículum musical” de Joan Candell, per poder-les incloure, si escau,  en aquesta fitxa, pot adreçar-se a: info@arxmusical-massague.com _________________________________________________________________________________________