Capdevila i Gaya, Mercè

Barcelona, 1946Pianista i compositora.BIOGRAFIES BREUS

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 67-69 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
       Conté llista d’obres
– Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu