Capdevila, Josep

s. XIXCompositorAPUNTS BIOGRÀFICS

-“autor de un coro con orquesta, intitulado “Un amor perdut”, estrenado el 19 de Octubre de 1864 en el teatro Odeon de Barcelona”.


Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 53
Madrid, 1881
– Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu