Casademunt, Narcís

s. XIX



Organista i mestre de capella
Eclesiàstic



APUNTS BIOGRÀFICS

“maestro de capilla de la catedral de Solsona en 1865, y en 1868 desempeñaba la plaza de organista de la propia iglesia”.


Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 57
Madrid, 1881
– Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu