Casas i Bell, Miquel

Sant Cugat del Vallès, 3 de juny del 1900
Manlleu, 23 d´octubre del 1988



Violinista, director coral i compositor.




BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segle XX (*)    Pàg.131
Escola Municipal de Música de Terrassa i Arxiu Tobella
Terrassa, 1980


(*) Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l´Arxiu