Claret i Clarà, Antoni Maria

Sallent de Llobregat, 1807
Fontfreda (França), 1870
Fundador i Bisbe.
OBRES DE TEMÀTICA MUSICAL ESCRITES PER ANTONI MARIA CLARET i CLARÀ
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu

Arte de Canto Eclesiástico y Cantoral para uso de los Seminarios.
Imprenta y Libreria de D.Eusébio Aguado
Madrid, 1861