Coll i Ligora, Josep



Llançà, 1893
Cassà de la Selva, 1965



Instrumentista de tenora



OBRES DE TEMÀTICA MUSICAL ESCRITES PER JOSEP COLL I LIGORA

Mètode de Tenora i Tible  (*)
Imp. Elzeviriana de Barcelona
Cassà de la Selva, (sine anno).

(*) Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l´Arxiu