Comellas i Maristany, Joan


El Masnou, 25 de novembre del 1913
CompositorBIOGRAFIES BREUS

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 87-89  
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
       Conté llista d’obres
– Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu