Corominas

s. XVIII
s. XIX

Organista

APUNTS BIOGRÀFICS

– “excelente organista de la iglesia parroquial de Santa María del Mar de Barcelona en 1820”.

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV, pàg. 69
Madrid, 1881
Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu


image_pdfDescarregar PDF