Cristóbal i Farrés, Joan

Llinars del Vallés, 24 ´d’agost del 1889
Mataró, 2 de maig del 1967

Organista, director coral i compositor. 


BIOGRAFIES BREUS

 

Esbós biogràfic del mestre Joan Cristóbal i Farrés  

Neix a Llinars del Vallès, el dia 24 d’agost del 1889.Tenia escassament dos anys que és traslladat a Terrassa, on els seus pares instal·len la residència per motius de salut del pare.

Estudis generals
Rep l’ensenyament de les primeres lletres d’un mestre mancat d’un braç, que lamentem no recordar el seu nom, i que tenia el col·legi al carrer de Sant Josep. Més tard passa amb el mestre Lalla situat al carrer Baix-plaça; i des­pres amb el Sr. Roig que regentava un col·legi de més categoria que hi havia al carrer Sant Pere.

Primers inicis musicals
Als sis anys d’edat ingressa a l’Escolania de la Parròquia del Sant Esperit, on aprengué les primeres lliçons musicals i que ja no deixà. Durant l’estudi i pràctica de la Música tingué per mestres els següents: amb En Marc Biosca i n’Isidre Mogas féu solfeig i teoria. Amb En Joan Llongueras, piano; i amb Mossèn Àngel Rodamilans, harmonia.

Aptituds adquirides
Ensenyament de la Música sota d’un pla acadèmic. Formació de la veu, en particular la de l’infant. Direcció adequada a les masses corals de veus iguals i mixtes.

Càrrecs i llocs on ha exercit les seves dots musicals
Mestre del Centre Social Catòlic; ajudant del mestre de Capella del Sant Esperit, Mn. Àngel Rodamilans; sots-director del meravellós Orfeó Montserrat; mestre de la Fundació Busquets; professor de piano i mestre de la Coral d’alumnes del col·legi de les Germanes concepcionistes; director de la Coral germanes Josefines; mestre de la Casa de la Caritat de Sant Llàtzer; mestre de Capella de la Parròquia del Sant Esperit; fundador i director de l’Escola Polifònica, institució modèlica; professor de solfeig, teoria de la música i pia­no, de l’Escola Municipal de Música de Terrassa.

Primers contactes amb la S. Coral Joventut Terrassenca
La Coral de la nostra entitat, per allà els anys 1930-1931, era guiada pel recordat i enyorat mestre Ramon Serrat. Suplint, per encàrrec d’aquest, el mestre Cristòbal es posà en contacte amb els nostres cantaires, acabant per ésser  el mestre  titular, puix el Sr.  Serrat no   podia  atendre per  més  temps aquell comès. Més endavant va fundar, a casa nostra, el Liceu de Música, el qual era nodrit solament dels fills dels associats. Obra magnífica.

Actuació dintre de la Coral
La Coral d’homes, podríem descriure-la, respecte a la seva tasca, en tres etapes:

1a La renovació total de la Coral que constava de 50 a 60 cantaires. Es posen en assaig les obres “Flors de Maig”, de Clavé; “Jovenívola”, de Millet; “Serenata”, d’ Otto; “Els fadrinets de Sant Boi”, de Millet, i “Negra sombra”, de Montes.

Aquesta última obra va ésser la que motivà una gran baixa de cantaires, quedant el conjunt reduït a 17 elements; no obstant, cal remarcar que tots aprovaren el canvi, reconeixent ésser una necessitat l’evolució artística. Els que restaren poderen constatar aquest fet que els portà a infinitat d’èxits i a una fruïció en el cant insospitada.

2a La fusió dels alumnes del Liceu de Música amb la Coral d’homes en diverses ocasions, va ésser de fet la formació, en principi, d’un Orfeó   del qual se’n podia esperar molt. Es practicà amb molt d’èxit també el sistema Dalcroze de cançons amb gests, impulsat pel mestre Cristòbal. Va crear tres seccions de ballets admirables. Totes les tasques es proliferaven en diversos aspectes. Fins el dolorós 1936-39.

3a Després dels anys 1939 i 1940 es torna a reorganitzar o millor dit a impulsar de nou la Coral, gairebé podríem partir d’un memorable concert a la memòria del Mestre Serrat. Des de llavors el mestre Cristòbal es volcà sobre la Coral d’una manera prodigiosa. Infinitat d’èxits i d’actuacions, i com és natural d’estudi de moltes obres. Segueix amb la direcció del Liceo de Música. Durant aquest últim període ostentà el càrrec de mestre de Capella de la parroquial església de Sant  Pere de Terrassa. Fundà també, i en fou director, l’Acadèmia de Música “Rodamilans” del Centre Social Catòlic, per cert lamentablement dissolta fa molt poc. Ha ajudat a organitzar i ha orientat altres institucions o grups musicals.

Text extret del Boletín Mensual nº 98, II Epoca, Junio 1964, de la Sociedad Coral Juventud Terrasense
No hi consta l’autor
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Altra biografia breu.

Freixas i Vivó, Josep
Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segle XX, Pàg.107-108
Escola Municipal de Música de Terrassa i Arxiu Tobella
Terrassa, 1980
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


 


image_pdfDescarregar PDF