Daunis, Josep

s.XIXDirector coral.
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
JOSEP DAUNIS
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– “maestro del coro, La Paz, en San Andrés de Palomar, ( ara  Sant Andreu, barri de Barcelona)Cataluña, en 1865″

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 81
Madrid, 1881
image_pdfDescarregar PDF