Estapé, Jaume


s. XIXTenorAPUNTS BIOGRÀFICS

– “primer tenor de ópera italiana en Gerona, Cataluña, en Octubre de 1877, y posteriormente cantó en algunos (teatros) de Italia con éxito muy lisonjero”.


Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 92
Madrid, 1881
– Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu 


 


________________________________________________________________________________________


Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna o algunes dades del “currículum musical” de Jaume Estapé, per poder-les incloure, si escau,  en aquesta fitxa, pot adreçar-se a: info@arxmusical-massague.com
________________________________________________________________________________________