Fondevila, Josep


s. XVIII – XIXCantant.
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
JOSEP FONDEVILA
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– 
“actor cantante del Teatro de Santa Cruz de Barcelona en 1794”


Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 104
Madrid, 1881
image_pdfDescarregar PDF