Fortunet i Busquets, Rossend


1878
1938Organista.
PrevereAPUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
ROSEND  FORTUNET  i  BUSQUETS
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– 
Entre 1904 i 1922 fou organista de Calella.