Furés


s.XIXMúsic i compositor.
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
FURÉS
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– 
“el dia 12 de Mayo de 1878 se efectuó en Sabadell, Cataluña, un concierto en el cual se
tocó la sinfonía titulada La Sabadellense, compuesta por el Sr. Furés, director de la orquesta.”
 
  
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 109
Madrid, 1881 


 


 


 image_pdfDescarregar PDF