A – Diccionari de cobles. Del segle XIV al XXI


Diccionari de cobles. Del segle XIV al XXI
Puerto i Parramon, Jordi
GISC / GARONUNA
Besalú, 2007


Núm. d’ordre intern: A-0013


image_pdfDescarregar PDF