B – Història de la música catalana valenciana i balear (01). Dels inicis al Renaixement


Història de la música catalana valenciana i balear (01). Dels inicis al Renaixement
Garrigosa, Joaquim – Ballester, Jordi – Escalas Romà                                                                                                                                                              Direció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2000                                                                                                                                                                                                                                                     


 Núm. d’ordre intern: B-0003


image_pdfDescarregar PDF