C – Robert Gerhard (1896-1996). Centenari


Robert Gerhard (1896-1996). Centenari
Direcció General del Patrimoni Cultural
Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura
Barcelona, 1996


  Núm. d’ordre intern: C-0037


image_pdfDescarregar PDF