B – Historia de la música española. 2 Desde el “ars nova” hasta 1600


Historia de la música española. 2 Desde el “ars nova” hasta 1600
Rubio, Samuel
Alianza Editorial
Madrid, 1988


  Núm. d’ordre intern: B-0016


image_pdfDescarregar PDF