B – Les trobairitz. Poetes occitames del segle XII


Les trobairitz. Poetes occitames del segle XII
Bogin, Magda –  Badia, Alfred
laSal, edicions de les dones
Barcelona, 1963


  Núm. d’ordre intern: B-0022 


image_pdfDescarregar PDF