B – Síntesi històrica de la música catalana


Síntesi històrica de la música catalana
Martorell, Oriol – Valls, Manuel
La Llar del Llibre
Barcelona, 1985


  Núm. d’ordre intern: B-0026


image_pdfDescarregar PDF