B – Les sardanes i els esbarts a Terrassa (1904-1998)


Les sardanes i els esbarts a Terrassa (1904-1998)
Casanovas. Oriol
Edicions el Mèdol
Tarragona, 1998


  Núm. d’ordre intern: 0032


image_pdfDescarregar PDF