Articles diversos

Locucions i frases fetes, de caràcter figurat, fonamentades en la terminologia musical

Gaudí, vist pel compositor Romà Alís

Els Festivals Wagner a Barcelona i el seu impacte

L’Orgue a la societat civil