Nin-Culmell, Joaquim


Berlin, 5 de setembre del 1908
Oakland (California), 14 de gener del 2004

Pianista i compositor